Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Leila Abbaszadeh

Η κ. Abbaszadeh είναι υποψήφια διδάκτορας και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στη Χημεία (Azad University, Ardebil, IRAN, 2007-2011), καθώς και το MSc στην Εφαρμοσμένη Χημεία (Azad University, Ardebil, IRAN, 2012-2014). Παρουσίασε τη διατριβή της με τίτλο "Μια μελέτη για τη χημική και οικονομική ανάλυση της παραγωγής βιοαερίου από τα σκουπίδια με τη μέθοδο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ". Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της είναι η επεξεργασία νερού και λυμάτων με βιολογική διαδικασία, η περιβαλλοντική τεχνολογία, η παραγωγή βιοαερίου και η αναερόβια διαδικασία της πέψης. Έχει γράψει άρθρα σε αυτό τον τομέα και επίσης συμμετείχε σε δύο σεμινάρια που σχετίζονται με τον τομέα της. Αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα με θέμα " Η επεξεργασία στραγγισμάτων με νιτροποίηση και αναστολή του αζώτου σε SBR αντιδραστήρα ".